11.10.2023

Solidaarisuus hakee naisen sukuelimelle Unescon suojelua 

Kuvassa hakemuskansio, jonka Solidaarisuus toimittaa Opetus- ja kulttuuriministeriöön

Kansainvälistä silpomisen vastaista työtä tekevä Solidaarisuus esittää naisen sukuelintä lisättäväksi Unescon maailmanperintökohteeksi suojelutoimena silpomista vastaan. Hakemus toimitetaan tyttöjen päivänä opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö jättää tyttöjen päivänä 11.10. Opetus- ja kulttuuriministeriöön hakemuksen, jossa vaaditaan naisen sukuelimen lisäämistä Unescon suojeluksen alaiseksi maailmanperintökohteeksi. Kansainvälisenä tyttöjen päivänä luovutettu hakemus on konkreettinen toimi, jolla tyttöjä ja naisia halutaan suojella äärimmäiseltä väkivallalta. Silpomista tapahtuu globaalisti, ja maailmassa elää yli 200 miljoonaa silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista.  

Unescon maailmanperintölistalle haettavalle kohteelle on osoitettava sen erityinen, yleismaailmallinen arvo. Ilman naisen sukuelintä yhtäkään ihmistä ei olisi olemassa. Naisen sukuelimen silpominen aiheuttaa vakavia terveyshaittoja ja heikentää systemaattisesti naisten yhteiskunnallista asemaa. Siksi naisen sukuelintä tulee suojella äärimmäiseltä väkivallalta. Silpominen on kansainvälinen ongelma, ja siksi naisen sukuelimelle tulee saada myös yleisesti tunnustetun kansainvälisen tahon suojelus,” kommentoi Solidaarisuuden viestintäpäällikkö Saara Manelius

Unescon maailmanperintösopimuksen toimeenpanosta Suomessa vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö. Mukana prosessissa ovat myös tapauksesta riippuen Museovirasto ja Metsähallitus. Unescon maailmanperintökohteiden katsotaan olevan niin arvokkaita, että niiden suojelu ja säilyttäminen on koko ihmiskunnan vastuulla. Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluvat muun muassa Kiinan muuri, Machu Picchun muinainen kaupunki Perussa, Suomenlinna sekä Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue.

Suomen Unesco-toimikunnan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen pitää aloitetta merkittävänä.

Naisen sukuelimen esittäminen Unescon maailmanperintökohteeksi on tärkeää, jotta naisiin, naisten seksuaalisuuteen ja naisten sukuelimiin kohdistuvat loukkaukset saavat näkyvyyttä. Se on tärkeää myös siksi, että se voi edistää pohdintoja siitä, missä määrin Unescon maailmanperintökohteet ovat tällä hetkellä yksittäisten valtioiden tai alueiden identiteettiin liittyviä asioita. Mitä tälle hakemukselle tapahtuukaan, toivon sen innoittavan pohdintaa valtioiden elinten mahdollisuuksista edistää naisten sukuelinten suojelua”, Teivainen toteaa omana näkemyksenään.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on äärimmäistä väkivaltaa tyttöjä kohtaan. Se on epätasa-arvon ilmentymä ja ihmisoikeusloukkaus, jolla on kauaskantoisia seurauksia naisen elämään. Silpominen aiheuttaa psyykkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä terveyshaittoja ja voi pahimmillaan johtaa tytön kuolemaan. Birminghamin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan vuosittain 44.000 tyttöä ja naista kuolee silpomisen seurauksena. 

Silpominen on naisten kehojen äärimmäistä kontrollointia. Sillä halutaan määritellä, kuka ja mitä nainen voi olla. Siksi silpomiskokemus voi vaikuttaa fyysisten terveyshaittojen lisäksi myös todella negatiivisesti ihmisen minäkuvaan,” täsmentää ihmisoikeusaktivisti Aja Daffeh.

Solidaarisuus on silpomisen vastaisen työn asiantuntija, joka työskentelee Itä-Afrikassa Keniassa, Somalimaassa ja Etiopiassa ja jonka tavoitteena on tehdä silpomisesta loppu kaikkialla maailmassa. Järjestö työskentelee tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteisöiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten sekä esimerkiksi uskonnollisten johtajien kanssa. Työn perustana on naisiin ja tyttöihin kohdistuvien asenteiden muuttaminen, jotta silpomisen kaltaisista naisia ja naisten kohoja kontrolloivista perinteistä voidaan luopua.

Jokainen voi osallistua silpomisen vastaiseen työhön lahjoittamalla ja jakamalla tietoisuutta aiheesta sosiaalisessa mediassa ja omassa tuttavapiirissään.

Lisätietoja:

Saara Manelius
Viestintäpäällikkö, Solidaarisuus
045 635 2883 
saara.manelius@solidaarisuus.fi  

…nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme lisää sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?