Tasa-arvofoorumi

900

Tasa-arvofoorumi vie tiedon silpomisen vaaroista pienimpiinkin kyliin.

Kuvaus

Tällä lahjalla autat lopettamaan tyttöjen sukuelinten silpomisen ja tuet lähisuhdeväkivallan vastaista työtä.

Keniassa järjestettävä Muungano -tasa-arvofoorumi on kiertävä tapahtuma, joka houkuttelee paikanpäälle keskustelemaan silpomisen vaaroista. Foorumin idea on vallankumouksellinen; sen sijaan, että ihmiset yritettäisiin saada osallistumaan koulutuksiin, tieto viedään suoraan heidän kotipihoillensa. Foorumi kiertää ympäri Kisiin syrjäisiä kyliä, mikä madaltaa kynnystä osallistua.

Tapahtuma on ollut menestys: enimmillään osallistujia on ollut 500. Työtapa on myös tehokas. Tapahtumassa ihmisillä on mahdollisuus ilmaista huoliaan ja eriäviä mielipiteitään, jolloin silpomisesta ja lähisuhdeväkivallasta voidaan keskustella aidosti ja syväluotaavasti. Foorumi tuo siten ihmisiä yhteen pohtimaan keinoja väkivallan purkamiseksi. Siitä tapahtuman nimikin tulee; muungano tarkoittaa kiswahilin kielellä yhteen tulemista ja yhdessä olemista.