Ompelukone naisryhmälle

300

Anna lahja, joka edistää naisten toimeentuloa ja kokonaisvaltaista osallistumista yhteiskuntaan.

Kuvaus

Tällä lahjalla tuet naisten asemaa ja toimeentuloa Itä-Afrikassa.

Taloudellisella itsenäisyydellä on valtava merkitys sukupuolten tasa-arvolle, sillä se mahdollistaa naisten osallistumisen perheen päätöksiin ja vähentää naisen riippuvuutta toisista ihmisistä. Kun naiset saavat omia tuloja, heille aukeaa myös mahdollisuuksia osallistua yhteisönsä päätöksentekoon, koska heidät nähdään paremmin yhteisön tärkeinä toimijoina.

Solidaarisuus tukee naisten laina- ja säästöryhmiä, joissa naiset keräävät rahaa ja lainaavat sitä ryhmänsä jäsenille yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä varten. Ryhmät osallistuvat yhdessä koulutuksiin ja jakavat toimitiloja ja tarvikkeita, joita kaikki voivat käyttää omien tulojen hankkimiseen. Naisryhmän yhteinen ompelukone palvelee siten useita pienyrittäjiä. Yhdessä naiset kehittävät uusia tuotteita, voivat ostaa enemmän kangasta ja valmistaa suurempia tuotantoeriä, sekä markkinoida ja myydä tuotteitaan isommille ostajille. Ryhmän taloudellinen ja henkinen tuki on naisille tärkeää elämän käännekohdissa ja haastavissa tilanteissa.

Sähköisen lahjan voit ajastaa haluamaasi ajankohtaan. Paperisen kortin lähetämme viiden arkipäivän sisällä postin välityksellä.