Mehiläispesä

66

Tue naisten yrittäjyyttä ja taloudellista itsenäisyyttä tilaamalla tämä lahja.

Kuvaus

Tällä lahjalla tuet naisten asemaa ja toimeentuloa Itä-Afrikassa.

Mehiläispesät tarjoavat naisille uuden yrittäjyyden muodon: hunaja on itäafrikkalaisessa ruokavaliossa paljon käytetty raaka-aine, jota on tyypillisesti tarjolla lähes jokaisella aterialla. Solidaarisuuden tukemissa hankkeissa naiset oppivat mehiläistarhauksen salat ja saavat tarvittavat välineet alkuun pääsemiseksi. Mehiläistarhaus tarjoaa toimeentulomahdollisuuksia erityisesti naisille, sillä siinä alkuun pääsemiseen ei tarvita isoa pääomaa tai suurta maa-alaa, joka naisilta usein uupuu. Tarhaus ei vaadi pitkäkestoista poissaoloa kotoa, joten naiset pystyvät työskentelemään tarhureina myös heille lankeavan hoivavastuun rinnalla.

Mehiläistarhaus avaa parhaimmillaan naisille myös ovia yhteisön päätöksentekoon: siitä saatavat tulot ovat merkittäviä suhteessa työmäärään ja talouksien muihin tuloihin, ja tarhauksen vaatimat järjestelyt asettuvat luontevasti osaksi yhteisön muita tulonhankkimiskeinoja.