Yhteystiedot

Mahdollisuuksia kaikkein haavoittuvimmille tytöille ja naisille

Naisten koulutus Somalimaassa_Jenni Gästgivar

Tuemme työllämme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia tyttöjä ja naisia. Toimimme alueilla, joilla naisten asema on heikko: väkivaltaa esiintyy runsaasti, sukuelinten silpominen on yleistä ja naisilla on vähän toimeentulomahdollisuuksia.

Suojaa silpomisvaarassa oleville tytöille

Puutumme tyttöjen sukuelinten silpomiseen alueilla missä perinne on niin yleinen, että lähes jokainen tyttö käy läpi silpomisen.

Tyttö joutuu silvottavaksi tyypillisesti 5-10-vuotiaana. Silpomisperinnettä ylläpitää uskomus, että vain silpomisen läpikäyneestä tytöstä voi tulla kunnollinen nainen ja vaimo. Usein silpomista harjoittavissa yhteisöissä naisen asema on ylipäätään heikko.

Silpomisperinne on mahdollista lopettaa, mutta se vaatii sinnikästä työtä. Tarjoamme Keniassa tytöille turvaleirejä, joilla he voivat olla turvassa silpomiselta ja saada tietoa silpomisen haitoista.

Silpomisperinteen lopettamisen turvaleiri

Turvaleireillä tytöille opetetaan silpomisperinteestä ja miksi se on haitaksi tytöille.

Somalimaassa pureudumme ongelmaan köyhällä maaseudulla, jolla asia on edelleen vaiettu tabu. Tytön silpominen takaa, että hän pääsee naimisiin – ja siten toimeentulo on turvattu. Siksi opetamme myös, mitä mahdollisuuksia naisilla on oman toimeentulonsa kehittämiseen.

Kun tieto silpomisen terveyshaitoista ja tyttöjen oikeuksista leviää yhteisön sisällä, perinne väistyy.

Tämä työmme vaikuttaa lähes 90 000 ihmisen elämään Somalimaassa ja Keniassa.

Apua sotaa paenneille, köyhien ja kuivien maaseutujen naisille

Somalimaa on hauras alue, jossa niin sota kuin toistuvat kuivuuskaudet ovat aiheuttaneet tuhoa. Toimimme Somalimaassa köyhän maaseudun naisten parissa sekä pakolaisleireillä, joilla asuu maan sisällä sotaa paenneita naisia ja heidän perheitään.

Nämä naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sekä kuivuuden armoilla että taloudellisesti täysin riippuvaisia miehestään.

Nainen Somalian kuivalla maaseudulla

Somalian sotaa paenneet naiset ovat haavoittuvassa asemassa maan sisäisillä pakolaisleireillä.

Tuemme naisia omien taitojen kehittämisessä. He oppivat lukemaan ja laskemaan, saavat tietoa yritystoiminnan perusteista, oppivat miksi väkivalta on väärin ja kuulevat myös sukuelinten silpomisen haitoista.

Tämä työmme vaikuttaa yli 30 000 ihmisen elämään.

Naisten heikko asema on murrettava yhteisön kaikilla tasoilla

Muutos naisten asemassa ei tapahdu vain ruohonjuuritasolla. Koko yhteisö on saatava mukaan, miesten ja naisten on yhdessä rakennettava uudenlaisia sukupuolirooleja ja sitouduttava elämään ilman väkivaltaa.

Siksi teemme myös laajemman tason työtä, jossa tavoitellaan päättäjiä, viranomaisia, uskonnollisia johtajia ja asiantuntijoita. Mobilisoimme kokonaisia yhteisöjä niin silpomista kuin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Kyläkokoontuminen silpomisperinteestä_Sarah Waiswa

Silpomisen sosiaalisia syitä avataan kylätapaamisissa keskustellen kaikkien ikäryhmien kanssa. Kuva: Sarah Waiswa

Keniassa järjestämme 9 kertaa vuodessa tasa-arvofoorumin, joka kutsuu kunnallistason julkista, yksityistä ja järjestösektoria sekä paikallisia yliopistoja yhteen pureutumaan naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen.

Somalimaassa kehitämme toimintaopasta, jossa kuvataan miten hauraalla alueella voidaan ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa samalla tukien naisten pienyrittäjyyttä. Lisäksi tuemme silpomisen vastaiseen työhön erikoistunutta kattojärjestöä sen pyrkimyksissä mobilisoida yhteisöä silpomista vastaan ja saada voimaan silpomisen kieltävä lainsäädäntö.

Mitä sinä tekisit solidaarisuudesta väkivaltaa kokevia tyttöjä ja naisia kohtaan?