Yhteystiedot
Asiantuntijamme Relu kauppa ry:n harjoittelija Salla Kettunen

Salla Kettunen

Salla Kettunen työskenteli Reilu kauppa ry:llä korkeakouluharjoittelijana. Tällä hetkellä hän viimeistelee pro gradu -tutkielmaansa yritysaktivismista Tampereen yliopistolle ja opiskelee yritysvastuun sivuainekokonaisuutta Hankenin kauppakorkeakoulussa.